Publications and books

Publications: 

Let it be LE-BE

Keyholes to leadership gasps and laughs


Free download and use when in a SIC related programs

 • Several – Member of NFFO. (The Norwegian writers’ and translators’ association for professional literature)
 • LOS i ledelse, organisasjon og styring  – et essay  om de viktigste ordene og tradisjonene på fagfeltet. (165 sider, Adm. Dept. 1994, ISBN 82-0-993157-0-0).
 • Fra begrep til grep – 31 nøkler til lederskapet. (253 sider, Tano-Asch, 1998, ISBN 82-518-3748-0)
 • Management Development – A guide to the profession. (Chapter)  (ILO, Geneve, 1998, ISBN 92-2-109196-1)
 • 31 nøkler til godt kommunalt lederskap. (with Agnar Kaarbø (Kom. Forlag, 2014)
 • Vel Møtt. Mye Bedre Møter. With Jakki Moore (250 sider, U-forlaget/ Aschehoug, 2012)
 • Lederskapet – 31 nøkler: Oslo (240 sider 2017, Universitetsforlaget)
Second edition, 2017

 Small books

 • Fra lede til glede. SiCs lille lilla.
 • The Water Leadership Challenge. With Jakki Moore, Gaza/ Ramallah
 • Let it be Le-Be. With Jakki Moore, Madagascar
 • Diplomatic Quotes. For MFA. With Jakki Moore, MFA, UKS, Oslo